Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla."
Dnešní svátek: sv. Jan od Kříže

Roráty 2018

V tomto rorátním čase se budeme zabývat Duchu Svatému, jeho dary a projevy...

1. T Ý D E N

4. prosince - dar moudrosti - Josef egyptský (Dívám se na lidi a svět Božíma očima)

otázka: jaký dar obdržel Josef egyptský?

úkol: začni se učit nazpaměť 7 darů Ducha Svatého...

5. prosince - dar rozumu - Abrahám ( Ve všem pozorně přijímám Boží vůli...)

otázka: proč se Sára smála, když slyšela, že se jí narodí syn ? Jak se jmenoval její syn?

úkol: pomodli se za rodiče, kteří nemohou se dočkat svého dítěte..

6. prosince - dar poznání - Proroci - Jeremiáš (Vím více, vidím dále, řídím se zásadami víry...)

otázka: jaký dar obdržel Jeremiáš od Pána Boha?

úkol: Popros Ducha Svatého o odvahu, abys dokázal konat to co říká Pán Ježíš...

7. prosince - dar rady - Mojžíš (Správně  volím a přijímám Boží vůli...)

otázka: čím je prorok Mojžíš známý? Kdo vyvedl Izraelský národ z egyptského otroctví?

úkol: když nevíš jak se rozhodnout, pros Ducha Svatého o dar rady, abys ses správně rozhodnul...

8. prosince - shrnutí 1.týdne - Slavnost P.M.Počaté bez prvotního hříchu (Děkuji za přátelství...)

otázka: proč Bůh P.Marii uchránil od prvotního hříchů?

úkol: poděkuj Pánu Bohu za to, že jsi pořtěn a P.Marii za ochranu v životě modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria...

2. T Ý D E N

10. prosince - dar síly - Gedeon (Když je při mne Bůh, ani smrti se nebojím)

otázka: Jaký dar potřeboval Gedeon?

Co potřebují lidé, když je Bůh postaví před úkoly ned lidské síly?

úkol: Když se budeš bát přiznat k Pánu Ježíši, vždy požádej Ducha Sv. o dar síly.

12. prosince - dar zbožnosti - David (Vím, že jsem Božím dítětem)

otázka: Co můžeme říci o králi Davidovi?(že byl zbožný a upřímně milovol BOha)

úkol: Pomodli se za sebe a za svou rodinu, abyste byli všichní v blíziosti Pána Ježíše.

13. prosince - dar Bázně Boží - Apoštolové a sv. Lucie (Miluji Boha a nechci ho urazit)

otázka: Co je to bázeň Boží?

úkol: Zapamatuj si slova apoštola Petra a Jana: Posuďte sami, je správne před Bohem vás více poslouchat než BOha..., vždyť nemůžeme nehovořit o tom, co jsme viděli, dotýkali se a prožívali s P. Ježíšem....

Dny poznávání plodů Daru Ducha Svatého

14. prosince -DOBROTA- Matteo Farina a Mírnost -Bl. Laura Vicuña; sv. Jan od Kříže

otázka: Jaké ovoce Ducha Svatého vyjmenovává sv.Pavel? (láska , radost, pokoj, zhovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost.)

úkol: Najdi v NZ v listě sv. Pavla Galaťanům místo, kde vyjmenováná Sv.Pavel tyto ovoce Ducha Svatého.

15. prosince -POKOJ - kluci ve skupině z názvem: "Bl. Poznaňská pětka"

otázka: Jakým ovocem Ducha Svatého udivovali ostatní přítomné při odsouzení na smrt tito chlapci?(pokojem)

Co vykonali tito chlapci před popravou? (napsali dopis rodičům, každý se vyzpovídal, a přijal sv.přijímání - eucharistii.)

úkol: Pomodli se za ty, kteří nedokážou ani odpustit ani prominout...

3. T Ý D E N

17. prosince - VĚRNOST - Chiara Corbella Petrillo

otázka: ?

úkol: y.

18. prosince - ZHOVÍVAVOST - Alberto Michelotti a Carlo Grisolia

otázka: ?

úkol: y.

19. prosince - RADOST - Helena Kmiec

otázka: ?

úkol:

20. prosince - ZDRŽENLIVOST - sv. Alžběta Catez OCD

otázka: ?

úkol:

21. prosince - TRPĚLIVOST - Bl. Hanna Chranowska

otázka: ?

úkol: .

22. prosince - LÁSKA -  Matka Boží

otázka: ?

úkol:

 


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

Pouť na Provodov 2018 - 1. část
17.05.2018, 16 fotek
Pouť na Provodov 2018 - 1. část
Ostrava TV NOE
13.02.2011, 109 fotek
Ostrava TV NOE

www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz