Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme."
Dnešní svátek: sv. Polykarp

Modlitba pro páteční odpoledne

Zavedli jsme páteční zvonění kostelních zvonů na upomínku smrti Pána Ježíše Krista.
Mnozí lidé se ptají, co a jak se mají v tu chvíli modlit.
Zde najdete vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
(křížová cesta)


Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
(mešní liturgie)

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
(mešní liturgie)

Pro své slavné svaté rány
kéž nás chrání a zachrání
Kristus Pán ukřižovaný.
(velikonoční liturgie)

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
(velkopáteční liturgie)

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
(velkopáteční liturgie)

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli
a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu.
Skrze své tělo a svou krev
vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého;
ať vždycky miluji tvá přikázání
a nikdy se od tebe neodloučím.
(mešní liturgie)


Také je možné modlit se bolestný růženec
nebo písně z Kancionálu od čísla 300, které jsou všeobecně známé.

 


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

Mše na Hložci 2007 - léto
12.07.2007, 32 fotek
Mše na Hložci 2007 - léto

www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz