Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
Dnešní svátek: sv. Lambert

Kontakt

Římskokatolická farnost Vlachovice

Duchovní správce: P. ICLic. ThLic. František Cinciala

Vlachovice 66

763 24 Vlachovice

 

Telefon

Kancelář: 734 261 905

Mobil - P. František Cinciala: 731 621 110

E-mail: favlachovice@ado.cz

 

Pro dary na činnost farnosti

číslo účtu: 239180066/0300

Všem dárcům Pán požehnej

 

Setkání s knězem v kanceláři během roku

Středa - od 15.00 do 16.15 hodin

Čtvrtek - od 8.00 do 9.00 hodin

Dále po každé mši sv. v sakristii a případně po telefonické domluvě.

 

Setkání s knězem v době prázdnin a dovolených

Po každé mši sv. v sakristii...


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.


www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz