Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti."
Dnešní svátek: sv. Lambert

Modlitby v pátek ve tři hodiny

Modlitby v pátek ve tři hodiny

Zavedli jsme páteční zvonění kostelních zvonů na upomínku smrti Pána Ježíše Krista. Mnozí lidé se ptají, co a jak se mají v tu chvíli modlit. Zde najdete vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění.

První pátky

První pátky

Eucharistie - Svátost Lásky - zaujímá podstatné místo při kultu Ježíšova Srdce. „Máš každý první pátek měsíce Mne přijímat ve svatém přijímání

Novéna k Božímu Milosrdenství

Novéna k Božímu Milosrdenství

Probíhá od Velkého pátku do neděle Božího Milosrdenství.

Srdce Ježíše - znamení lásky Boží k lidem

Srdce Ježíše - znamení lásky Boží k lidem

Červen je měsíc Ježíšova Srdce. V tom měsíci k Jeho poctě Církev slouží denně pobožnost. Zároveň v červnu, v první pátek po oktávu Božího Těla, slavíme slavnost Nejsvětějšího Ježíšova Srdce. Jiné zbožné praxe, které nás přibližují k Božskému Srdci, to je účast v Eucharistii a první pátky měsíce, Svatá Hodina nebo adorace Nejsvětější svátosti. Pamatujeme vůbec na ty způsoby vzdávání pocty Božímu Srdci?

Mocný prostředek k oslepení satana

Mocný prostředek k oslepení satana

Modlitba nadiktovaná Ježíšem maďarské vizionářce Plamene lásky

První soboty

První soboty

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

Mše sv. na farním táboře
28.07.2016, 17 fotek
Mše sv. na farním táboře

www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz